Wat is Haptonomie?

Haptonomie is een leer / wetenschap die zich bezig houdt met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. De haptonomie is in de jaren ’50 – ’60 ontwikkeld door Frans Veldman. 


Haptonomie gaat over contact, contact draagt bij aan een zinvol (samen)leven. Con-tact betekent letterlijk samen-voelen. Het woord ‘Haptonomie’ is van oorsprong een samenvoeging van de woorden: ‘Hapsis’ en ‘Nomos’. Dit zijn woorden uit het Grieks: ‘Hapsis’ betekent: gevoel, gevoelsleven, tast. Het woord ‘nomos’ betekent wet, regel, norm, wetmatigheid. Het woord ‘Hapsis’ is een afleiding van het woord ‘Haptein’, wat zoveel betekent als: aanraken om te helen; om gezond te maken, te bevestigen. Om te kunnen helen, is het van belang dat je ‘heel’ mag zijn; dat er een balans mag komen tussen denken, voelen en doen. Dit laatste geeft meteen de essentie weer van een haptonomische benadering: aanraken, ontmoeten om te mogen helen, heel worden. 


Haptonomie is geen geneeswijze, is meer een benaderingswijze, die zich richt op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Een mens is een voelend wezen, al voelend verbind je je met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. Als het vermogen om je te verbinden niet goed is ontwikkeld, of beschadigd is geraakt, is het moeilijk om echt contact te maken of te ervaren met anderen, maar ook met jezelf. Vaak zie je dat het denken overheerst, je kunt je dan verwijderd voelen van jezelf. Dit heeft invloed op hoe je je voelt en het kan leiden tot ontevredenheid, tot onrust, tot verstoorde relaties en tot het ontstaan of verergeren van lichamelijke en/of psychische klachten. Door meer te (leren) luisteren naar wat je van binnen voelt en beleeft, zul je makkelijker keuzes kunnen maken die goed voelen en zul je je minder laten leiden door wat men van je verwacht. Zo blijf je dichter bij jezelf.